Emlak Alım-Satım ve Danışmanlık

 Emlak Alım ve Satım

  • Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı

  • Bölge çalışmaları

  • Müşteri portföyünün arz ve talep yönünden değerlendirilmesi

  • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması

  • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması

  • Satış ve pazarlama

Gayrimenkul yatırımları değişik şekillerde ve değişik uygulamalarla yapılabilir. Yatırımlarda arsanın imar durumuna ilişkin hakları ve sonrasında izlenecek prosedürler ile bunlara ilişkin maliyetlerden sonra projenin yapımı aşamasındaki üretimler ve proje için beklenen bir talebin proje safhasında veya proje tamamlandıktan sonra nasıl oluşacağına ilişkin öngörülerin yatırım yapılmadan önce belirgin bir sistematiğe kavuşturulmuş olması önemlidir. Bunun yanı sıra proje üretecek yatırımcının arsayı satın alması veya arsa sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur.

Yatırım danışmanlığı anlamında gayrimenkul değerleme temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunulmaktadır.

 

--> EMLAK WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN <--